Menu Sluiten

Bestuur en organisatie

Kader: Bestuur en TC

Het kader van Jola Olympus bestaat uit een breed scala van vrijwilligers, die gezamenlijk de activiteiten invullen om het functioneren van de vereniging in alle opzichten steeds weer correct te laten plaatsvinden. Een aantal van deze vrijwilligers is gekozen voor bestuursfuncties door de algemene ledenvergadering, of heeft plaats genomen in de technische commissie, of heeft zich beschikbaar gesteld als contactpersoon voor de vereniging ten behoeve van bepaalde activiteiten. Onderstaand een overzicht van de verenigingsleden, die in dergelijke functies naar buiten treden.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Jola Olympus bestaat momenteel uit 4 mensen.

Voorzitter Anton van Dongen
Secretariaat Renske Marijnissen
Jessie de Jong
Penningmeester Emil Huigen

Secretariaat – correspondentie
Het algemene en officiele correspondentieadres van de vereniging is:

V.C. Jola Olympus
p/a Jessie de Jong
Mezenhof 5
4921 VW Made

E-mailadres: secretariaat@olympusmade.nl